Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
HeadOfSales Head of Sales (Digital Banking) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CG-TĐVBPL Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-VPHĐQT Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
KTV Kiểm toán viên 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
TL-KTNB Trợ lý Kiểm toán nội bộ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-QLDM Chuyên viên quản lý danh mục tín dụng (QLRR - ComB) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
QA/QC QA/QC Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CVCC-GSQLRRHĐ Chuyên viên giám sát quản lý rủi ro hoạt động 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
SOFT-ENG Software Engineer (Java/.NET - Core Banking T24) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
DATA-AD Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu (Database Administrator) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-CNBM Chuyên viên công nghệ bảo mật (IT Security Executive) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CVCC-PTSPHĐ Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Huy động - Digital Banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-PTNV Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - Digital Bank) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
TBP-CNBM Trưởng bộ phận Công nghệ bảo mật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
JAVA-DEV Java Developer - Digital Banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
NV-ĐLĐT Nhân viên đại lý và đối tác 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
UI/UX UI/UX Designer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
SystemAdmin System Admin (Linux) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-LT Chuyên viên Lập trình Front-end (React Native) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-GSPDT Chuyên viên Giám sát chất lượng phê duyệt thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
DevOps DevOps Engineering (Linux) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-MHXHTD Chuyên viên mô hình xếp hạng tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
Senior-R&C Senior IT Governance Risk & Compliance 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-09-2020

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (huy động) 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An 31-10-2020
GĐ/CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 31-10-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 3 Toàn thời gian Cần Thơ, Kiên Giang, Long An 31-10-2020
GDV Transaction Staff 5 Toàn thời gian Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An 31-10-2020

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu 30-09-2020
CV-TD Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu 30-09-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2 Toàn thời gian Bình Dương 30-09-2020
GDV Giao dịch viên 3 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát), Bà Rịa, Vũng Tàu 30-09-2020
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 2 Toàn thời gian Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương 30-09-2020
KSV Controller Staff 1 Toàn thời gian Đồng Nai (PGD Biên Hòa) 30-09-2020

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lắk (Eakar) 30-09-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Khánh Hòa 30-09-2020

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh 30-09-2020
CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An 30-09-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng 30-09-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng 30-09-2020
GDV Giao dịch viên 4 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng 30-09-2020

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT