1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at CN MỞ MỚI

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ-CN Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Nam Định [CHI NHÁNH MỚI] 1 Hà Nội 30-09-2021
GĐ-QHKH Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - [CHI NHÁNH MỚI] 20 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
TP-DVKH Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - [CHI NHÁNH MỚI] 3 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
KSV Kiểm soát viên - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
GDV Giao dịch viên - [CHI NHÁNH MỚI] 12 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor) - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
NV-KQ Nhân viên kho quỹ - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
CV-DVTD Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
TBP-KB Trưởng bộ phận Kênh bán và Phân phối 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
TBP-ĐTBH Chuyên viên cao cấp Đào tạo E-learning 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
DW-M Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và Đào tạo 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-KTKH Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên viên Chiến lược Quản lý rủi ro 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ-PTKDTCT Chuyên viên cao cấp tư vấn trái phiếu doanh nghiệp 6 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-TĐVBPL Chuyên viên Cao cấp Pháp chế 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-PTKDKHDN Nhân viên phân tích thị trường tiền tệ 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 8 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-THN Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021

Job Positions at

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
CV-VHHTT Chuyên Gia Quản lý hệ thống và lưu trữ (Storage System Management Specialist) 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
UI/UX UI/UX Designer 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BPR Senior IT Security 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-MIS Chuyên gia Quản lý cơ sở dữ liệu 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
APP-A Application Architect 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
SE Software Engineer (Golang/Java) 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
FRONT-DEV Frontend Developer (React Native) 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BPM Developer 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
D-A Database Administrator 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên viên Cao cấp Kiến trúc dữ liệu (Data Structure) 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
NV-HTTD Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Ngân hàng số 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-KDAPI API Developer 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
B-D Back end Developer (Java) - Digital banking 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-PTSPNHS Chuyên viên cao cấo Phát triển sản phẩm Ngân hàng số (Tài khoản và Thẻ) 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-QLKD&TĐB Nhân viên Telesales - Ngân hàng số 1 Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên Viên Vận Hành Số 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
PM Chuyên viên Sáng tạo nội dung 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
ADM Chuyên viên Cao cấp Digital Marketing 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BA-BPM Business Analyst - BPM System 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-ATM/POS Chuyên viên cao cấp Quản trị chiến dịch 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-API Chuyên viên Phát triển Sản phẩm API 1 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
MIS-TL MIS Team Leader (Card) 1 TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-09-2021
CV-TK Chuyên viên Thiết kế Thẻ (Graphic/Digital Designer) 1 TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-09-2021

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) 3 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 30 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 10 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 10 TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021

Job Positions at Southwest

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch Thoại Sơn (An Giang) 1 Thoại Sơn (An Giang) 30-09-2021
GĐCV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An 30-09-2021
GĐ-KHDN Relationship Bussiness Manager 10 An Giang, Kiên Giang, Long An 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 An Giang, Kiên Giang, Long An 30-09-2021
GDV Transaction Staff 6 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng 30-09-2021
CV-TVBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 4 Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau 30-09-2021
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 2 An Giang, Bạc Liêu 30-09-2021

Job Positions at Southeast

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 8 Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 4 Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021

Job Positions at Central region

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi 30-09-2021

Job Positions at Northern region

Code Job placement Qty Department Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 30 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn 30-09-2021
GĐCV-TD Credit Director 30 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 10 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn 30-09-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Hà Nội, Vĩnh Phúc 30-09-2021
CV-TVTCBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 2 Hà Nội 30-09-2021
CV-GSPTD Chuyên viên giám sát phi tín dụng 1 Hà Nội 30-09-2021

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT