Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-VPHĐQT Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
KTV Kiểm toán viên 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
TBP-CNBM Trưởng bộ phận Công nghệ bảo mật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
TBP-PHT Trưởng bộ phận Phát hành thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-11-2020
NV-HTTĐB Nhân viên Hỗ trợ Quản lý và Thúc đẩy bán 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-11-2020
CVCC-TĐBT Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán thẻ 4 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-11-2020
CV-KDT Chuyên viên kinh doanh thẻ trực tiếp 4 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-11-2020
CVCC-TĐVBPL Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-MKT Chuyên viên Marketing 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CVCC-QTTT Chuyên viên cao cấp Quản trị thông tin (MIS) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-GSPDT Chuyên viên Giám sát chất lượng phê duyệt thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-11-2020
CreditRisk Credit Risk Modeling Analysis Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CreditRisk Credit Risk Portfolio Analysis Officer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
C# C# Developer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
QA/QC QA/QC Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-CSTD Chuyên viên Chính sách Tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
IT Senior IT Security Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
UI/UX UI/UX Designer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-BCIT Chuyên viên báo cáo IT (kinh nghiệm Ngân hàng) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
FRONT-DEV Frontend Developer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-TD Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-11-2020

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch Bến Lức/ Vũng Liêm/Phú Quốc 3 Toàn thời gian Bến Lức, Vũng Liêm, Phú Quốc 30-11-2020
CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (huy động) 15 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An 30-11-2020
CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian An Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-11-2020
GDV Transaction Staff 4 Toàn thời gian Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng 30-11-2020
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor) 10 Toàn thời gian Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau 30-11-2020

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ-CN Giám đốc chi nhánh Bình Dương (mảng Khách hàng doanh nghiệp) 1 Toàn thời gian Bình Dương 15-11-2020
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu 30-11-2020
CV-TD Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-11-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2 Toàn thời gian Bình Dương 30-11-2020
GDV Giao dịch viên 3 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát), Bà Rịa, Vũng Tàu 30-11-2020
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Bà Rịa Vũng Tàu 30-11-2020

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lắk (Eakar) 30-11-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Khánh Hòa 30-11-2020

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
TP-DVKH Relationship Manager 1 Toàn thời gian Hà Nội 30-11-2020
GĐ/CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh 30-11-2020
CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An 30-11-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc 30-11-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc 30-11-2020
GDV Giao dịch viên 4 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng 30-11-2020
CVCC-PTKDKHDN Chuyên viên phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp 1 Toàn thời gian Hà Nội 30-11-2020
CVCC-TĐTD Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng 3 Toàn thời gian Hà Nội 30-11-2020
CV-DVTD Chuyên viên Dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Thanh Hóa 30-11-2020

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT