Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
LS/CVCC-PC Luật sư/ Trưởng bộ phận Thẩm định văn bản định chế & Tư vấn pháp luật 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-PTSP Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phát triển sản phẩm - trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-TVBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CVCC-QLDM Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CVCC-XDMHRRTD Chuyên viên Cao cấp Xây dựng Mô hình Rủi ro tín dụng 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
QA/QC QA/QC Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-VHDV Chuyên viên Vận hành dịch vụ (System Operations Engineer) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CVCC-QLHT Chuyên viên cao cấp Quản lý Hạ tầng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
DATA-AD Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu (Database Administrator) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-CNBM Chuyên viên công nghệ bảo mật (IT Security Executive) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-PTNV Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - Digital Bank) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-PTUD Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/.NET) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-QLHT&LT Chuyên viên quản trị hệ thống & lưu trữ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-ĐLĐT Chuyên viên Đại lý và đối tác 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020
CV-XLN Chuyên viên xử lý nợ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-07-2020

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau 31-07-2020
CV-TD Credit Director 5 Toàn thời gian An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang 31-07-2020
CV-PTKD Chuyên viên phát triển thẻ 15 Toàn thời gian Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ 31-07-2020
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Cà Mau (PGD Đầm Dơi) 31-07-2020
GDV Transaction Staff 5 Toàn thời gian Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang 31-07-2020

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu 31-07-2020
CV-TD Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu 31-07-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2 Toàn thời gian Bình Dương 31-07-2020
GDV Giao dịch viên 3 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát), Bà Rịa, Vũng Tàu 31-07-2020
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 2 Toàn thời gian Đồng Nai, Vũng Tàu 31-07-2020

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
TP-DVKH Relationship Manager 1 Toàn thời gian Đắk Lắk 31-07-2020
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lắk (Eakar) 31-07-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Khánh Hòa 31-07-2020

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa 31-07-2020
CV-TD Credit Director 3 Toàn thời gian Lạng Sơn, Bắc Ninh 31-07-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa 31-07-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa 31-07-2020
CV-GSTDTT Direct Credit Specialist 1 Toàn thời gian Hà Nội 31-07-2020
CVCC-HTTDKD Chuyên viên cao cấp hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh 1 Toàn thời gian Hà Nội 31-07-2020
CV-TĐG Chuyên viên Thẩm định giá 2 Toàn thời gian Lạng Sơn, Quảng Ninh 31-07-2020

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>