Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-PC Chuyên viên Thẩm định văn bản định chế & Tư vấn pháp luật 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-KSGD-XLKN Chuyên viên Kiểm soát giao dịch (xử lý khiếu nại thẻ) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-PTSP Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phát triển sản phẩm - trung tâm thẻ 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
TBP-KSGDT Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CVCC-KTT Chuyên viên cao cấp kế toán - Trung tâm thẻ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-KSGD-QLRR Chuyên viên kiểm soát giao dịch (quản lý rủi ro thẻ) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CVCC-HTKD Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-GSTDTT Direct Credit Specialist 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-CSBH Chuyên viên Chính Sách Sản Phẩm Bảo Hiểm 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-PHT Chuyên viên Phát hành thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-PTGP(BPM) Chuyên viên phát triển giải pháp (BPM) (Lập trình viên) 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-CSTD Chuyên viên xây dựng chính sách tín dụng 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-KTPM Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester BPM system) 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
NV-KTT Nhân viên kế toán thẻ 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá (thế chấp) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang 30-04-2020
KTV Kiểm toán viên / Kiểm toán viên tập sự 4 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
TP-DVKHKT Trưởng phòng dịch vụ khách hàng và kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Phú Nhuận) 30-04-2020
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020
KSV Kiểm soát viên 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Gò Vấp) 30-04-2020
GDV Giao dịch viên 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-04-2020

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ-PGD Giám đốc Phòng Giao Dịch 1 Toàn thời gian Vũng Liêm (Vĩnh Long) 30-04-2020
TBP-KQ Trưởng bộ phận kho quỹ 1 Toàn thời gian Vĩnh Long 30-04-2020
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau 30-04-2020
CV-TD Credit Director 20 Toàn thời gian Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau 30-04-2020
GĐ-KHDN Relationship Bussiness Manager 10 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang 30-04-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang 30-04-2020
CV-PTKD Chuyên viên phát triển thẻ 15 Toàn thời gian Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ 30-04-2020
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 3 Toàn thời gian An Giang (Thoại Sơn), Sóc Trăng (Long Phú) 30-04-2020
GDV Transaction Staff 3 Toàn thời gian An Giang (Thoại Sơn), Hậu Giang 30-04-2020

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Tân Phước Khánh, Lái Thiêu, Dĩ An, Bến Cát 30-04-2020
CV-TD Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Tân Phước Khánh, Lái Thiêu, Dĩ An, Bến Cát 30-04-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu 30-04-2020
GDV Giao dịch viên 3 Toàn thời gian Đồng Nai, Vũng Tàu 30-04-2020

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lắk (Eakar) 30-04-2020
CV-DVTD Chuyên viên Dịch vụ tín dụng 4 Toàn thời gian Quảng Nam, Khánh Hòa 30-04-2020
GĐ/CV-TD Credit Director 5 Toàn thời gian Đà Nẵng, Đắk Lắk 30-04-2020

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa 30-04-2020
CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa 30-04-2020
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa 30-04-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa 30-04-2020
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa 30-04-2020
CV-TĐG Chuyên viên Thẩm định giá 10 Toàn thời gian Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh 30-04-2020

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>