1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

TIỀN VAY

TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN

ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/TÀI TRỢ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/TÀI TRỢ DỰ ÁN

Cấp tín dụng dưới hình thức giải ngân cho KHDN dùng cho mục đích đầu tư tài sản cố định, thực hiện dự án dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ vốn để đầu tư tài sản cố định (mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng…) và/hoặc tài trợ dự án

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

-    Mục đích tài trợ: Đầu tư tài sản cố định/Bổ sung vốn triển khai dự án
-    Phương thức tài trợ: Từng lần theo hợp đồng, dự án
-    Thời hạn tài trợ: Phù hợp phương án/ thời hạn dự án
-    Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Tài sản hình thành từ chính vốn vay hoặc tài sản khác được OCB chấp nhận (Bất động sản, Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, Giấy tờ có giá..)

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

-    Phương thức trả nợ linh hoạt tùy vào khả năng trả nợ của khách hàng
-    Doanh nghiệp sẽ được xem xét ân hạn gốc cho đến khi dự án đi vào hoạt động
-    TSBĐ đa dạng bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay
-    Doanh nghiệp có thể được tham gia các chương trình tài trợ đặc biệt thông qua OCB của các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
-    Lãi suất cạnh tranh
-    Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY