1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

TIỀN VAY

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

Hình thức cấp tín dụng, theo đó OCB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh


Các khách hàng thuộc đối tượng được OCB xem xét cấp bảo lãnh và đáp ứng các điều kiện cấp bảo lãnh theo Quy chế bảo lãnh hiện hành của OCB và phù hợp với quy định của Pháp luật từng thời kỳ.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Loại bảo lãnh    
        •    Bảo lãnh dự thầu
        •    Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
        •    Bảo lãnh hoàn tạm ứng
        •    Bảo lãnh tiền giữ lại
        •    Bảo lãnh thanh toán
        •    Bảo lãnh bảo hành
        •    Bảo lãnh vay vốn
Hình thức phát hành
        •    Bằng văn bản
        •    Thông qua hệ thống SWIFT có xác thực
Ngôn ngữ sử dụng
        •    Tiếng Việt
        •    Tiếng nước ngoài
Tài sản bảo đảm
        •    Bảo lãnh không có TSBĐ hoặc có TSBĐ một phần


LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

-    Tỷ lệ bảo lãnh không TSBĐ lên đến 100%
-    Tỷ lệ ký quỹ thấp
-    Mức phí cam kết cạnh tranh, kỳ hạn thu linh hoạt
-    Điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh chóng
-    Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý của Cam kết bảo lãnh.
-    Xác thực bảo lãnh nhanh chóng thông qua hình thức Online, văn bản

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY