Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN SME KHỞI NGHIỆP

GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN SME KHỞI NGHIỆP

Dành riêng cho Doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng mở mới tài khoản tại OCB

LỢI ÍCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Ưu đãi cho Tài khoản Doanh nghiệp
     +    Miễn phí 1 năm kể từ ngày mở tài khoản phí chuyển tiền/chuyển khoản trong và ngoài hệ thống kênh tại quầy và Internet Banking
     +    Miễn phí 1 năm phí dịch vụ Nộp thuế điện tử
Ưu đãi Tài khoản chủ doanh nghiệp (tài khoản cá nhân)
     +    Miễn phí 1 năm kể từ ngày mở tài khoản phí chuyển tiền/chuyển khoản trong và ngoài hệ thống kênh tại quầy (Kênh Omni áp dụng theo chính sách của Ngân hàng số từng thời kỳ)

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY