Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi trung hạn ưu việt

Tiền gửi trung hạn ưu việt

Là sản phẩm đầu tư trung dài hạn tối ưu theo đó KH được đảm bảo về lãi suất khi gửi kỳ hạn dài trong điều kiện thị trường nhiều biến động

Đối tượng khách hàng:

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Đặc tính sản phẩm

  • Loại tiền: VNĐ
  • Số tiền gửi tối thiểu:100 triệu VNĐ
  • Kỳ hạn gửi: 15-36 Tháng
  • Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN
  • Phương thức nhận lãi: định kỳ hoặc cuối kỳ
  • Tiện ích: Lãi suất ký kết giữa OCB và KH là lãi suất hiệu lực tại thời điểm mở Hợp đồng. Lãi suất này được thả nổi và tự động điểu chỉnh 3 tháng/ lần theo lãi suất thị trường và đảm bảo không thấp hơn lãi suất ban đầu ghi trên Hợp đồng tiền gửi.

Lợi ích cho khách hàng

  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cạnh tranh
  • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB
  • Mở hợp đồng tiền gửi tại một chi nhánh và rút lãi, gốc tại tất cả chi nhánh của OCB
  • Doanh nghiệp được đảm bảo về lãi suất khi gửi kỳ hạn dài trong điều kiện thị trường nhiều biến động. 

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>