1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

THANH TOÁN QUỐC TẾ

XUẤT KHẨU

NHỜ THU XUẤT KHẨU

NHỜ THU XUẤT KHẨU

Giao dịch bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho OCB thu hộ tiền từ nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng của họ
Đối tượng khách hàng
Khách hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu có nhu cầu thu hộ tiền hàng xuất khẩu

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Chi phí khá thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng - L/C)
• Ngân hàng thu hộ giao chứng từ cho nhà nhập khẩu khi thanh toán (D/P)/ chấp nhận thanh toán (D/A)

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

- Bộ chứng từ/ hối phiếu ngân hàng sẽ được gửi đi trong thời gian nhanh nhất.
- Nhanh chóng, chính xác, an toàn.
- Chi phí hợp lý, tiết kiệm.
- Giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (URC522)
- Được xét tài trợ xuất khẩu, chiết khấu theo nhu cầu.
- OCB sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tra soát với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

- Hồ sơ pháp lý.
- Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
- Bộ chứng từ xuất khẩu.
- Thư yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu xuất khẩu (theo mẫu)
- Hồ sơ khác.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY