1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

THANH TOÁN QUỐC TẾ

NHẬP KHẨU

NHỜ THU NHẬP KHẨU

NHỜ THU NHẬP KHẨU

Hình thức trong đó Nhà xuất khẩu sau khi giao hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua OCB cho Khách hàng nhập khẩu để được thanh toán ngay (D/P) hoặc trả chậm thông qua hình thức chấp nhận thanh toán hối phiếu (D/A).
Đối tượng khách hàng
Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu theo phương thức D/A, D/P.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Khách hàng không cần OCB cấp hạn mức tín dụng nếu không có nhu cầu tài trợ.
Chi phí  thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng (L/C).
Bộ chứng từ chỉ được giao cho Khách hàng nhập khẩu ngay khi khách hàng đã thanh toán (nếu theo hình thức D/P) hoặc đã ký chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đáo hạn (nếu theo hình thức D/A).

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Chi phí  thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng L/C)
Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí theo yêu cầu
OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo phương thức nhờ thu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

- Hồ sơ pháp lý
- Hợp đồng ngoại thương
- Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
- Hồ sơ khác (nếu có)

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY