Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng cá nhân
Tiền gửi
TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại OCB trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và OCB với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng.

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

    Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh.
    An toàn và bí mật.
    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
    Dùng để đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại ngân hàng.
    Xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng đi du lịch và học tập ở nước ngoài, thực hiện chuyển tiền thanh toán chi phí và tiền học phí ở nước ngoài.
    Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có kỳ hạn chưa đến hạn để bảo toàn lãi. Khách hàng có thể rút vốn trước hạn khi có nhu cầu.
    Khách hàng có thể gửi tiền gửi có kỳ hạn tại một nơi và rút tiền nhiều nơi tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc OCB.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

    Loại tiền gửi: VND và USD
    Số tiền gửi tối thiểu để mở HĐTG có kỳ hạn: 100.000 VND/ 50 USD
    Kỳ hạn gửi đa dạng: Từ 1 tuần tới 36 tháng đối với VND, 1 đến 12 tháng đối với USD
    Lãi suất cạnh tranh
    Phương thức lĩnh lãi linh hoạt: Định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng 6 tháng) và cuối kỳ
    Nhận và chi trả thông qua Tài khoản thanh toán của chính chủ sở hữu.

    Khách hàng được rút toàn bộ số tiền gửi trước hạn. Trong trường hợp này, Khách hàng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 2 ngày. Nếu OCB đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì có thể chi trả ngay.
Tham khảo Quy định tiền gửi có kỳ hạn tại đây

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Liên hệ Chi nhánh/ Phòng Giao Dịch OCB để thực hiện thủ tục mở Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>