1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)

Các Sản Phẩm

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT VAY “NHÂN ĐÔI LỢI ÍCH”

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT VAY “NHÂN ĐÔI LỢI ÍCH”

Dành cho Doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng:
-    Khách hàng có nhu cầu vay dưới 3 năm, số tiền vay tối đa 4 tỷ đồng/khế ước, không giới hạn mục đích vay vốn.
-    Khách hàng là bên mua Bảo hiểm nhân thọ hoặc có cán bộ nhân viên thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ theo chương trình liên kết của khối SME.
-    Khách hàng đóng bảo hiểm định kỳ tối thiểu 1 năm
Đồng tiền giải ngân: Việt Nam đồng
Lãi suất ưu đãi:

STT
 Điều kiện về doanh số HĐBH
Mức giảm lãi suất cho vay tối đa
(Áp dụng cho 6 tháng đầu)
1
 30 triệu đồng phí quy năm   
0.5%
2
 50 triệu đồng phí quy năm 
  0.7%
3
 70 triệu đồng phí quy năm  
 1%

Lưu ý:
-    Chương trình này được áp dụng song song với các chương trình ưu đãi lãi suất có hiệu lực cùng thời điểm trừ khi có quy định khác.
-    Mỗi gói bảo hiểm được áp dụng ưu đãi lãi suất trên 1 khế ước

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>