Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

Tài trợ dành cho Nhà phân phối thuộc chuỗi bán hàng Tôn Hoa Sen (HSG)

Tài trợ dành cho Nhà phân phối thuộc chuỗi bán hàng Tôn Hoa Sen (HSG)

Cấp tín dụng cho các KHDN vừa và nhỏ và là Nhà phân phối thuộc chuỗi bán hàng của Tôn Hoa Sen

Sản phẩm đồng thời đưa ra các Chính sách ưu đãi về lãi suất, phí dành riêng cho các Khách hàng này.

Đối tượng khách hàng:

Thuộc phân khúc Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được OCB cho vay đối với chủ DNTN đó để phục vụ nhu cầu kinh doanh của DNTN).

Tài sản bảo đảm

  • Có tài sản bảo đảm.
  • Không có tài sản bảo đảm.

Hạn mức tín dụng

  • Giá trị cấp tín dụng có TSBĐ tối đa theo giá trị tài sản bảo đảm được OCB chấp thuận.
  • Giá trị cấp tín dụng không có TSBĐ theo xếp loại Nhà phân phối, tối đa lên đến 03 tỷ đồng.
  • Giá trị Hạn mức thấu chi (HMTC) tối đa lên đến 02 tỷ đồng.

Lợi ích cho khách hàng

  • Thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ nhanh.
  • Được ưu đãi về lãi suất và phí theo Xếp loại nhóm Nhà phân phối do HSG cung cấp.
  • Tài khoản để trả vốn, lãi khoản vay thấu chi là Tài khoản thanh toán có kết nối với HMTC.
  • Thời hạn giải ngân lần đầu tối đa đến 06 tháng.
  • Giảm 1% lãi suất cho KH cấp tín dụng có TSBĐ.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>