Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

SẢN PHẨM CHO VAY THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN SINH

SẢN PHẨM CHO VAY THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN SINH

Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
-    Hỗ trợ Cho vay các công trình phục vụ cộng đồng, dân cư có nguồn vốn 100% ngân sách Nhà nước.
-    Cho vay bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền vật tư và thuê máy móc.
-    Thời gian cho vay phù hợp với tiến độ thanh quyết toán công trình.
-    Lãi suất cạnh tranh
-    Giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thủ tục tinh gọn

TÀI SẢN BẢO ĐẢM
-    Hợp đồng thi công công trình.

HẠM MỨC VAY VỐN
-    Tối đa 1tỷ đồng/ công trình . Tối đa 3tỷ đồng / khách hàng

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>