1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

DỊCH VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

DỊCH VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Dịch vụ hợp tác giữa OCB và Tổng Cục Thuế & Tổng cục Hải Quan hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước nhanh chóng, chinh xác và bảo mật với dịch vụ Nộp thuế điện tử (áp dụng với thuế nội địa) và dịch vụ Nộp thuế Hải Quan (với thuế xuất nhập khẩu). Doanh nghiệp được ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay tức thời sau khi thực hiện giao dịch mà không phải chờ Kho bạc Nhà nước, Cục thuế hoặc Chi cục Hải quan xác nhận đã nhận được khoản thanh toán.

Đối tượng khách hàng:
Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu thanh toán thuế qua ngân hàng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Dịch vụ OCB triển khai trên cơ sở kết nối trực tiếp cổng thông tin điện tử giữa OCB, Tổng Cục Thuế và Tổng cục Hải quan
Dịch vụ Thu NSNN gồm 02 phần:
-    Thuế Điện tử (Thuế nội địa)
-    Thuế Hải quan (Thuế Xuất nhập khẩu)

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

-    Tiết kiệm thời gian nộp thuế, an toàn và bảo mật thông tin
-    KH có thể thông quan hàng hoá ngay sau khi hoàn thành giao dịch nộp thuế tại OCB (với Thuế hải quan)
-    Nộp thuế trực tuyến 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ
-    Được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế ngay khi OCB trích nợ tài khoản KH.
-    Miễn phí truy vấn thông tin thuế và tình trạng thanh toán của khách hàng tại OCB

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY