Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

Khách hàng hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Tài khoản tiền gửi của Khách hàng mở tại OCB và nộp vào đó một số tiền nhất định để được phép hoạt động một số ngành nghề theo quy định của pháp luật như kinh doanh lữ hành, hoạt động giới thiệu việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) và hoạt động tư vấn dành cho các đối tượng đi du học..

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

-    Phục vụ nhu cầu mở/sử dụng và quản lý tài khoản tiền gửi ký quỹ dành cho các Doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện
-    Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa
-    Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
-    Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
-    Các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học
-    Doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao động
-    Và/hoặc các ngành nghề khác được bổ sung theo từng thời kỳ

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY