Tin tuyển dụng


Vị trí tuyển dụngSLPhòng banNơi làm việcNgày hết hạn
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU HÒA VỐN 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh31/05/2022
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh31/05/2022
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VỐN 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh31/05/2022
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ GIẤY TỜ CÓ GIÁ 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh31/05/2022
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI (FOREX) 50Khối RBHồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG60Khối RBHà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN60Khối RBHà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG5Khối RBHà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM11Khối RBHà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI[ CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG11Khối quản lý tín dụngHà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam31/05/2022
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU HÒA VỐN
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VỐN
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI (FOREX)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - ĐVKD
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 50
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
Nơi làm việc
:CN/PGD Mới
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 60
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Nơi làm việc
:CN/PGD Mới
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 60
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Nơi làm việc
:CN/PGD Mới
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 5
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM
Nơi làm việc
:CN/PGD Mới
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 11
Ngày hết hạn
: 31/05/2022
[CHI NHÁNH MỚI[ CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
Nơi làm việc
:CN/PGD Mới
Phòng ban
: Khối quản lý tín dụng
Số lượng
: 11
Ngày hết hạn
: 31/05/2022

Đăng ký nhận thông báo việc làm