Tin tuyển dụng


Vị trí tuyển dụngSLPhòng banNơi làm việcNgày hết hạn
IT - FULLSTACK DEVELOPER 10Khối ITTP.HCM30/09/2022
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - OCB TALENTED BANKERS 2022
HOT
19Khối ITHỒ CHÍ MINH30/09/2022
IT - SENIOR INNOVATION LAB SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO)1Khối ITTP.HCM30/09/2022
IT - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAP CẤP HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG)1Khối ITTP.HCM30/09/2022
IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)2Khối ITTP.HCM30/09/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)1Khối CIBPLEIKU - GIA LAI30/09/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)1Khối CIBAn Giang30/09/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/09/2022
DATA ENGINEER 1Khối ITHồ Chí Minh30/09/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ1Khối ITHồ Chí Minh30/09/2022
IT - FULLSTACK DEVELOPER
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 10
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - OCB TALENTED BANKERS 2022
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 19
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
IT - SENIOR INNOVATION LAB SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
IT - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAP CẤP HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 2
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Đông
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Tây
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - ĐVKD
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
DATA ENGINEER
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/09/2022

Đăng ký nhận thông báo việc làm