Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI


Xem hướng dẫn cài đặt

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Tra cứu thư bảo lãnh online

Ghi chú

1. Quý khách cần nhập đúng Số chứng thư bảo lãnh được hiển thị trên chứng thư và Mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình để tra cứu.

2. Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành từ ngày 15/05/2014 trở đi.

Vui lòng nhập captcha!
Vui lòng nhập Số BL
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy kết quả nào
Không xác định thời hạn
Theo sự kiện thỏa thuận giữa KH và CĐT
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>