1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công
Đối tượng khách hàng
Kiến trúc sư; Kỹ sư tư vấn; Nhà thiết kế; Tư vấn kỹ thuật; Giám sát công trình xây dựng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm trách nhiệm gồm những bảo hiểm sau:
    - Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn
    - Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
    - Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY