1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc của Người được bảo hiểm (NĐBH)
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho Người lao động)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm sức khỏe gồm những bảo hiểm sau:
•    Bảo hiểm bồi thường người lao động
•    Bảo hiểm kết hợp con người
•    Bảo hiểm sức khỏe

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

•    Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
•    Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY