1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không trên phạm vi toàn thế giới
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm hàng hóa gồm những bảo hiểm sau:
    + Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
    + Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY