Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người.

Để hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn.

Đối tượng khách hàng:

Tất cả các doanh nghiệp có xe ô tô đủ điều kiện đăng ký lưu hành và có nhu cầu tham gia bảo hiểm.

Đặc tính sản phẩm

Bảo hiểm ô tô gồm những bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm ô tô 
  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe ô tô 
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô 

Chi tiết từng loại bảo hiểm vui lòng [ xem tại đây ]


Lợi ích cho khách hàng

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người.

Để hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>