Trang chủTuyển dụngOCB - Cơ hội của bạnVị trí tuyển dụng
OCB - Cơ hội của bạn
Hội sở
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
CV-MKTChuyên viên Marketing - Trung tâm thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-TTTMChuyên viên Tài trợ thương mại01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-TNChuyên viên/ Nhân viên tác nghiệp Thị trường đầu tư01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVCC-PTSPChuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm ngân hàng số01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TPKD-TTTTrưởng phòng kinh doanh - Trung tâm thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TBP-HTKTTrưởng bộ phận Hạch toán kế toán01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-TNTTTMChuyên viên Tác nghiệp tài trợ thương mại01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-TCSKChuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Tổ chức sự kiện01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GD-QLKDGiám đốc/Trưởng phòng quản lý kinh doanh01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
THN-HCMChuyên viên thu hồi nợ10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
NV-CSKHNhân viên Chăm sóc khách hàng05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
NVTTNhân viên Thanh toán02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-CSBMTTChuyên viên Chính sách Bảo mật và Tuân thủ03Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
NV-DHVNhân viên Điều hòa vốn02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVDCTCPNHChuyên viên Định chế Tài chính phi ngân hàng02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-DVNHDTChuyên viên Dịch vụ ngân hàng đầu tư02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TBP-PTKDTTrưởng bộ phận phát triển kinh doanh Thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-DPQLChuyên viên điều phối và quản lý - Trung tâm Đào Tạo02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GVDTGiảng viên trung tâm đào tạo02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-PTUDChuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Thẻ04Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-XLKNChuyên viên xử lý khiếu nại tra soát thẻ02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-PTKDTChuyên viên phát triển kinh doanh thẻ50Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-TTDChuyên Viên Tái Thẩm Định35Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
Khu vực TP.HCM
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
PTKD-KDCTrưởng Bộ phận Phân tích kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
NV-TLSNhân viên Telesale thẻ10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
NVGSHH-HCNhân viên Giám sát hàng hóa02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TLDN-HCMTrợ lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVDN-HCMChuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVTV-HCMChuyên viên tư vấn05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GDDN-HCMGiám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GDRB-HCMGiám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân RB10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GDTV-HCMGiám đốc tư vấn10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TN-KDTrưởng nhóm kinh doanh02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
GDV-HCMGiao dịch viên25Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
THNChuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVHTDVChuyên viên Hỗ trợ dịch vụ02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVHTHTChuyên viên Hỗ trợ hạ tầng mạng lưới03Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVVHDVChuyên viên Vận hành dịch vụ (NOC)02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
NVDVTDNhân viên Dịch vụ tín dụng05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVDVTDChuyên viên Dịch vụ tín dụng10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
TDG-HCMChuyên viên Thẩm định giá30Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVTDBChuyên viên thúc đẩy bán (Kinh doanh thẻ)10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CV-PTKDT1Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
CVRB-HCMChuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân RB10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
KSGNTDChuyên viên Kiểm soát giải ngân tín dụng20Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/03/2018
Khu vực Đông Nam Bộ
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
GDTV-DNBGiám đốc tư vấn - Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu10Toàn thời gianBình Dương31/03/2018
GDV-DNBGiao dịch viên - Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu05Toàn thời gianBình Dương31/03/2018
TDG-DNBChuyên viên Thẩm định giá - Đồng Nai30Toàn thời gianĐồng Nai31/03/2018
KSV-DNBKiểm soát viên01Toàn thời gianBình Dương31/03/2018
Khu vực miền Tây Nam Bộ
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
THN-TNBChuyên viên thu hồi nợ - Toàn khu vực15Toàn thời gianToàn khu vực31/03/2018
GDRB-TNBGiám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân RB - Khu vực Tây Nam Bộ10Toàn thời gianToàn khu vực31/03/2018
GDTV-TNBGiám đốc tư vấn - Toàn khu vực10Toàn thời gianToàn khu vực31/03/2018
GDV-TNBGiao dịch viên - Sóc Trăng (Long Phú)02Toàn thời gianSóc Trăng31/03/2018
CVRB-TNBChuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân RB - Khu vực Tây Nam Bộ10Toàn thời gianToàn khu vực31/03/2018
Khu vực miền Bắc
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
GD-KDBAGiám đốc kinh doanh Bancassurance - Khu vực miền Bắc01Toàn thời gianHà Nội31/03/2018
CVKHRB-THChuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB, Chi nhánh Thanh Hóa02Toàn thời gianThanh Hoá31/03/2018
CVQHCB-NAChuyên viên Quan hệ khách hàng - CB, Chi nhánh Nghệ An03Toàn thời gianNghệ An01/05/2018
CVQHKH DNChuyên viên QHKH - CB, Chi nhánh Thăng Long05Toàn thời gianHà Nội31/03/2018
TLQHKH-CBTrợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - CB07Toàn thời gianHà Nội31/03/2018
GDQHKH HNGiám đốc Quan hệ Khách hàng - CB - Chi nhánh Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội28/02/2018
CVQHCB-TAChuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB Chi Nhánh Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội30/04/2018
GDKHRBLVTGiám đốc Quan hệ Khách hàng - RB, Chi nhánh Nghệ An02Toàn thời gianNghệ An17/04/2018
CVRB-NAChuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB, Chi nhánh Nghệ An04Toàn thời gianNghệ An30/04/2018
GSTDTTChuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp02Toàn thời gianHà Nội30/04/2018
Khu vực miền Trung
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
GD-KDBA-TGiám đốc kinh doanh Bancassurance - Khu vực miền Trung02Toàn thời gianKhánh Hoà31/03/2018
TLCB-TKTrợ lý Quan hệ khách hàng - CB, CTTCB Thanh Khê02Toàn thời gianĐà Nẵng31/03/2018
GDV-HAGiao dịch viên, PGD Hội An - Chi nhánh Quảng Nam02Toàn thời gianQuảng Nam31/03/2018
GDQHRB-HAGiám đốc QHKH - RB - PGD Hội An - CN Quảng Nam02Toàn thời gianQuảng Nam31/03/2018
CVKHCB-TKChuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB, TTKH CB Thanh Khê03Toàn thời gianĐà Nẵng31/03/2018
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp