Trang chủTuyển dụngOCB - Cơ hội của bạnVị trí tuyển dụng
OCB - Cơ hội của bạn
Hội sở
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
THN-HCMChuyên viên thu hồi nợ10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
NVTTNhân viên Thanh toán02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
NV-CSKHNhân viên Chăm sóc khách hàng05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CV-CSBMTTChuyên viên Chính sách Bảo mật và Tuân thủ03Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
CV-DVNHDTChuyên viên Dịch vụ ngân hàng đầu tư02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
NV-DHVNhân viên Điều hòa vốn02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVDCTCPNHChuyên viên Định chế Tài chính phi ngân hàng02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
TBPPTKDTTrưởng bộ phận phát triển kinh doanh Thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVDPQLChuyên viên điều phối và quản lý - Trung tâm Đào Tạo02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
GVDTGiảng viên trung tâm đào tạo02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
PTUD-HOChuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Thẻ04Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
XLKNTSTChuyên viên xử lý khiếu nại tra soát thẻ02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVPTKDTChuyên viên phát triển kinh doanh thẻ50Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVCSTDChuyên viên chính sách tín dụng10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh26/01/2018
CVTTDChuyên Viên Tái Thẩm Định35Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
Khu vực TP.HCM
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
TNMN-HCMTrưởng nhóm Kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng25Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
NVGSHH-HCNhân viên Giám sát hàng hóa02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
TLDN-HCMTrợ lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
GDV-HCM2[TUYỂN GẤP] Giao dịch viên - CN Tân Thuận (PGD Phú Mỹ Hưng)02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVDN-HCMChuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVTV-HCMChuyên viên tư vấn05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
GDDN-HCMGiám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
GDRB-HCMGiám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân RB10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
GDTV-HCMGiám đốc tư vấn10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
TN-KDTrưởng nhóm kinh doanh02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
GDV-HCMGiao dịch viên25Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh14/02/2018
THNChuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVHTHTChuyên viên Hỗ trợ hạ tầng mạng lưới03Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVVHDVChuyên viên Vận hành dịch vụ (NOC)02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVHTDVChuyên viên Hỗ trợ dịch vụ02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
NVDVTDNhân viên Dịch vụ tín dụng05Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVDVTDChuyên viên Dịch vụ tín dụng10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
TDG-HCMChuyên viên Thẩm định giá30Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh28/02/2018
CVTDBChuyên viên thúc đẩy bán (Kinh doanh thẻ)10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVPTKDT-HChuyên viên phát triển kinh doanh thẻ10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVRB-HCMChuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân RB10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
CVRB-HCM2[TUYỂN GẤP] Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - CN Tân Thuận10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
KSGNTDChuyên viên Kiểm soát giải ngân tín dụng20Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
Khu vực Đông Nam Bộ
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
TNMD-KHDCTrưởng nhóm Kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng15Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh31/01/2018
GDV-DNBGiao dịch viên - Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu05Toàn thời gianBình Dương31/01/2018
GDTV-DNBGiám đốc tư vấn - Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu10Toàn thời gianBình Dương28/02/2018
TDG-DNBChuyên viên Thẩm định giá - Đồng Nai30Toàn thời gianĐồng Nai28/02/2018
KSV-DNBKiểm soát viên01Toàn thời gianBình Dương31/01/2018
Khu vực miền Tây Nam Bộ
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
TNMT-KDCTrưởng nhóm Kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng30Toàn thời gianAn Giang31/01/2018
THN-TNBChuyên viên thu hồi nợ - Toàn khu vực15Toàn thời gianToàn khu vực28/02/2018
GDRB-TNBGiám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân RB - Khu vực Tây Nam Bộ10Toàn thời gianToàn khu vực31/01/2018
GDTV-TNBGiám đốc tư vấn - Toàn khu vực10Toàn thời gianToàn khu vực28/02/2018
GDV-TNBGiao dịch viên - Sóc Trăng (Long Phú)02Toàn thời gianSóc Trăng31/01/2018
CVRB-TNBChuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân RB - Khu vực Tây Nam Bộ10Toàn thời gianToàn khu vực31/01/2018
Khu vực miền Bắc
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
TNMB-KDCTrưởng nhóm Kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng35Toàn thời gianĐà Nẵng31/01/2018
GDQHKH HNGiám đốc Quan hệ Khách hàng - CB - Chi nhánh Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội28/02/2018
CVQHCB-TAChuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB Chi Nhánh Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội28/02/2018
TLQHKH-CBTrợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - CB07Toàn thời gianHà Nội28/02/2018
GDKHRBLVTGiám đốc Quan hệ Khách hàng - RB, Chi nhánh Nghệ An02Toàn thời gianNghệ An28/02/2018
CVRB-NAChuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB, Chi nhánh Nghệ An04Toàn thời gianNghệ An28/02/2018
GSTDTTChuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp02Toàn thời gianHà Nội31/01/2018
GĐCBGiám đốc Quan hệ Khách hàng - CB, Chi nhánh Hải Phòng03Toàn thời gianHải Phòng31/01/2018
CV TDGChuyên viên Thẩm định giá tại Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội31/01/2018
GDV-THGiao dịch viên, PGD Quang Trung - Chi nhánh Thanh Hóa02Toàn thời gianThanh Hoá31/01/2018
GDV-SVGiao dịch viên, PGD Sao Việt - Chi Nhánh Hà Nội02Toàn thời gianHà Nội31/01/2018
Khu vực miền Trung
Mã CVChức vụ cần tuyểnSLLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
TNTB-KHDCTrưởng nhóm Kinh doanh, Khối Khách hàng Đại chúng20Toàn thời gianQuảng Nam31/01/2018
TLCB-TKTrợ lý Quan hệ khách hàng - CB, CTTCB Thanh Khê02Toàn thời gianĐà Nẵng28/02/2018
CVKHCB-TKChuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB, TTKH CB Thanh Khê03Toàn thời gianĐà Nẵng28/02/2018
GDV-HAGiao dịch viên, PGD Hội An - Chi nhánh Quảng Nam02Toàn thời gianQuảng Nam28/02/2018
GDQHRB-HAGiám đốc QHKH - RB - PGD Hội An - CN Quảng Nam02Toàn thời gianQuảng Nam28/02/2018
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp