Trang chủTin tứcTin OCBThông cáo báo chí
    TIN TỨC
09/1721

Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm theo nghị quyết 42

Theo nghị quyết số 42/2017/QH14 về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,
Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm của theo Nghị quyết 21

Nghị quyết 42 của Quốc Hội vầ việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp