Trang chủTin tứcTin OCBThông cáo báo chí
    TIN TỨC
09/1721

Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm theo nghị quyết 42

Theo nghị quyết số 42/2017/QH14 về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,
Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm của theo Nghị quyết 21

Nghị quyết 42 của Quốc Hội về việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Thông báo/quyết định thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bá đấu giá tài sản - Thông báo số 1190
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bá đấu giá tài sản - Thông báo số1191
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bá đấu giá tài sản - Thông báo số 507
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bá đấu giá tài sản- Thông báo số 451
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bá đấu giá tài sản - Thông báo 1995
Thông báo thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42 ngày 21.12
Thông báo thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42 ngày 06.02.2018
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp