Trang chủKhách hàng doanh nghiệpTài trợ thương mạiTài trợ nhập khẩu Tài trợ nhập khẩu trước giao hàng Hồ sơ
Tài trợ nhập khẩu
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ tài chính
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu OCB)
  • Hợp đồng ngoại thương
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp