Trang chủKhách hàng doanh nghiệpTài khoản doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi thông minh
&nbsp
Tiền gửi thông minh là sản phẩm kết hợp giữa tiền gửi trung dài hạn và tiện ích thấu chi tài khoản. Sản phẩm giúp KHDN tối ưu hóa khả năng sinh lời của dòng tiền trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng tại từng thời điểm.

Khách hàng

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam, không bao gồm các tổ chức tín dụng;
 • Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nơi mà tổ chức đó được thành lập, không bao gồm các tổ chức tín dụng.

Tiện ích Sản Phẩm

 • Tối ưu khả năng sinh lời từ dòng tiền khi Doanh nghiệp gửi kỳ hạn dài với lãi suất cao
 • Đáp ứng nhu cầu vốn cho Doanh nghiệp với tiện ích thấu chi tài khoản đảm bảo bằng chính hợp đồng tiền gửi
 • Hạn mức thấu chi cao, lãi suất ưu đãi, thanh toán gốc/lãi linh hoạt.

Đặc điểm sản phẩm

 • Loại tiền: VNĐ
 • Kỳ hạn:15, 18, 24, 36 Tháng
 • Số dư tối thiểu mở Hợp đồng tiền gửi thông minh (HĐTGTM):  2 Tỷ VNĐ
 • Kỳ lĩnh lãi: Hàng tháng.
 • Chỉ định trả lãi: Trả lãi vào tài khoản thanh toán (không nhập gốc).
 • Cầm cố: HĐTGTM được cầm cố để cấp Hạn mức (HM)  thấu chi  tại OCB. Thời hạn của HM thấu chi không quá 12 tháng.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp