Trang chủKhách hàng doanh nghiệpTài khoản doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn thông thường Hồ sơ
Tiền gửi có kỳ hạn thông thường
  • Để mở tiền gửi trực tuyến khách hàng phải sử dụng dịch vụ OCB online-Gói Vàng của OCB.
  • Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán có thể thực hiện mở tiền gửi có kỳ hạn tại các CN/PGD của OCB với các hồ sơ sau:
    • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.
    • Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.
    • Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (theo mẫu). 
    • Các biểu mẫu khác
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp