Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Dịch vụ Quản lý khoản phải thu Thu hộ tiền mặt tại địa điểm
Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền


Giúp doanh nghiệp Quản lý dòng tiền, khoản phải thu hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tăng cường khả năng kiểm soát dòng tiền kinh doanh. Cùng với hệ thống mạng lưới rộng khắp của OCB, chúng tôi cung cấp đến cho doanh nghiệp các dịch vụ Quản lý dòng tiền khoản phải thu


Khách hàng quản lý dòng tiền:

  • Doanh nghiệp có nhu cầu thu hộ tiền mặt tại địa điểm do chính Doanh nghiệp chỉ định.

Tiện ích quản lý dòng tiền:

  • Vận chuyển tiền an toàn
  • Tiết kiệm thời gian và báo “Có” nhanh chóng
  • Giảm chi phí nhân sự, phương tiện làm việc và chi phí quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
  • Bảo mật thông tin các khoản thu – chi
  • Mức phí dịch vụ thấp 

Đặc điểm quản lý dòng tiền:

  • OCB thực hiện thu hộ tiền mặt tại địa điểm khách hàng yêu cầu.

Hồ sơ, thủ tục quản lý dòng tiền:

  • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại OCB
  • Hợp đồng thu hộ tiền mặt tại địa điểm được ký kết giữa OCB và Khách hàng 

Biểu phí quản lý dòng tiền: 

  • Tham khảo Biểu phí của KHDN có hiệu lực theo thời điểm hiện hành
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp