Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Dịch vụ Quản lý khoản phải thu Thu hộ tiền điện
Quản lý dòng tiền
Tiện ích:
  • Được đảm bảo luôn thanh toán tiền điện đúng hạn
  • Có tự thể thực hiện thanh toán mọi lúc, mọi nơi qua Internet banking
  • Tiết kiệm thời gian đi lại
  • Được gạch nợ và nhận hóa đơn ngay khi OCB hoàn tất giao dịch thanh toán
  • Đặc điểm: Là hình thức OCB trực tiếp gửi thông tin thanh toán hóa đơn tiền điện của khách hàng tới Công ty điện lực qua cổng kết nối trực tuyến, khi đó, khách hàng được gạch nợ và nhận hóa đơn thanh toán tiền điện.
Hồ sơ, thủ tục: 
  • Thanh toán tại quầy: Khách hàng có hoặc không có (không ưu tiên) tài khoản thanh toán tại OCB, khách hàng cung cấp cho OCB Giấy ủy nhiệm chi có mã khách hàng với cơ quan điện lực
  • Thanh toán qua Internet Banking: Khách hàng có tài khoản thanh toán tại OCB, khách hàng tra cứu bằng mã khách hàng với cơ quan điện lực
Biểu phí: 
  • Miễn phí dịch vụ 
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp