Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Dịch vụ Quản lý khoản phải thu Thu Ngân sách nhà nước
Quản lý dòng tiền
Tiện ích:
  • Hồ sơ có thể gửi cho Ngân hàng qua Internet banking hoặc fax;
  • Không cần đến Ngân hàng làm thủ tục thanh toán;
  • Không cần xuất trình hóa đơn thanh toán cho Hải Quan;
  • Thông quan nhanh, hiệu quả.
Đặc điểm: 
  • Là hình thức OCB trực tiếp gửi thông tin nộp thuế và bảo lãnh thuế của Doanh nghiệp tới Tổng cục Hải Quan qua cổng kết nối trực tuyến, khi đó, Doanh nghiệp được Hải Quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đủ điều kiện để thông quan mà không cần xuất trình chứng từ thanh toán tại cảng.
Hồ sơ, thủ tục :
  • Khách hàng có hoặc không có (không ưu tiên) tài khoản tại OCB 
  • Đối với yêu cầu nộp thuế: Khách hàng cung cấp Bảng kê nộp thuế (Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo mẫu C1 – 01/NS), khách hàng có thể chuyển bản fax hoặc scan trước và bổ sung bản gốc sau.
Đối với yêu cầu gửi bảo lãnh thuế XNK online: 
  • Khách hàng cung cấp Bảng kê nộp thuế (Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo mẫu C1 – 01/NS), thư phát hành bảo lãnh bản gốc
Biểu phí: 
  • Theo biểu phí chuyển tiền của KHDN hiện hành
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp