Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn ngắn hạn Sản phẩm thấu chi
&nbsp

Đối tượng khách hàng

 • KHDN bị thiếu hụt vốn lưu động tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

   

Tiện ích sản phẩm

 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn ngắn hạn

 • Được tín chấp tối đa 2 tỷ đồng (không giới hạn đối với TSBĐ 100% tiền gửi do OCB phát hành)

 • Được rút tiền mặt để thanh toán lương CBNV

 • Được giảm tối đa lãi vay qua hệ thống thu gốc vay tự động

 

Đặc điểm sản phẩm

 • Tài trợ nhu cầu vốn lưu động bị thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Tín chấp/ TSBĐ là bất động sản, tiền gửi do OCB phát hành

 • Thời hạn của Hạn mức thấu chi: tối đa 12 tháng

 • Thu gốc và lãi:

 • Thu lãi: định kỳ 26 hàng tháng

 • Thu gốc: linh hoạt theo dòng tiền của khách hàng

Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp