Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn ngắn hạn Sản phẩm thấu chi
&nbsp
SẢN PHẨM THẤU CHI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Đối tượng khách hàng:

Doanh nghiệp bị thiếu hụt vốn lưu động tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc điểm sản phẩm:
 • Loại tiền thấu chi: VND.
• Thời gian thấu chi: tối đa 12 tháng.
• HMTC tối thiểu: 100 triệu đồng.
• HMTC tối đa: 03 tỷ đồng tối đa theo nhu cầu Khách hàng đối với TSBĐ là 100% tiền gửi tại OCB .
• HMTC không TSBĐ tối đa: 02 tỷ đồng tùy theo Nhóm khách hàng
• Thu lãi: định kỳ ngày 26 hàng tháng.
• Thu gốc: quét thu gốc ngay khi tiền ghi có vào tài khoản thấu chi và thanh toán toàn bộ vào ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng HMTC hoặc khi HMTC chấm dứt trước hạn.
• Phương thức thấu chi: chỉ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp tại quầy giao dịch của OCB thông qua hình thức KH sử dụng các phương tiện thanh toán như Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản… OCB không thực hiện thấu chi bằng hình thức rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của chính khách hàng tại OCB hoặc TCTD khác và không cho phép rút thấu chi trên kênh OCB Online.

Tiện ích vượt trội:

• Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn ngắn hạn trong vòng 10 phút thông qua việc sử dụng các phương tiện thanh toán như Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản…
• Được tín chấp tối đa 2 tỷ đồng.
• TSBĐ 100% Tiền gửi tại OCB: cấp tín dụng tối đa theo nhu cầu KH.
• Được giảm tối đa lãi vay qua hệ thống thu vốn vay tự động.
• Lãi suất, phí: Cam kết cạnh tranh trên thị trường
• Điều kiện và thủ tục cấp tín dụng đơn giản

Điều kiện sản phẩm:

• KHDN thỏa các điều kiện cấp thấu chi theo quy định hiện hành của OCB
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp