Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn ngắn hạn Sản phẩm cấp tín dụng bảo đảm bằng Tiền gửi do OCB phát hành
Sản phẩm cấp tín dụng
Tiện ích
  • Được đáp ứng nhu cầu vốn dưới nhiều hình thức như: vay, bảo lãnh trong nước, phát hành LC.
  • Có thể được cấp tín dụng lên tới 100% Giá trị tài sản bảo đảm.
  • Hồ sơ, thủ tục cấp tín dụng đơn giản.
  • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh.
  • Được đội ngũ nhân viên OCB tư vấn miễn phí, nhiệt tình và chuyên nghiệp.
Đặc điểm
  • Tài trợ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.
  • Tài sản để bảo đảm là sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá khác.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp