Trang chủKhách hàng cá nhânTiền gửiTiền gửi tiết kiệmTiết kiệm không kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn


Với tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, quý khách có thể xác nhận khả năng tài chính để đi du lịch và học tập ở nước ngoài hoặc thực hiện chuyển tiền thanh toán chi phí và tiền học phí ở nước ngoài


Tiện ích của dịch vụ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:

  • Được sử dụng để thanh toán tiền vay hoặc chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho chính chủ tài khoản với mức lãi suất cao hơn
  • Dùng để cầm cố vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng
  • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân
  • Giao dịch trên tài khoản được thực hiện online trên toàn hệ thống OCB

Đặc điểm của dịch vụ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:

  • Đối tượng Khách hàng: Cá nhân người Việt nam và người nước ngoài
  • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn
  • Loại tiền giao dịch: VND và USD
  • Số dư tối thiểu để mở và duy trì tài khoản:

    □ Tài khoản VND: 100 000 VND

    □ Tài khoản USD: 50 USD

  • Lãi suất: lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được OCB ban hành và công bố trong từng thời kỳ

Vui lòng xem lãi suất tại đây

Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp