Trang chủKhách hàng cá nhânTiền gửiTiền gửi tiết kiệmKỳ phiếu Ghi Danh
kỳ phiếu ghi danh

Tổng quan

 • Kỳ phiếu ghi danh do OCB phát hành với lãi suất cực kỳ hấp dẫn là một kênh đầu tư an toàn, hiệu quả và sinh lời cao.

Lợi ích Sản Phẩm:

 • Lãi suất hấp dẫn lên đến 8.4%/năm
 • Kỳ hạn Kỳ phiếu đa dạng: 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng
 • Phương thức lĩnh lãi linh hoạt: hàng 6 tháng, hàng năm và cuối kỳ

Đặc điểm sản phẩm:

 • Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND
 • Đối tượng được mua Kỳ phiếu: cá nhân & doanh nghiệp
 • Mệnh giá kỳ phiếu
  1. Mệnh giá tối thiểu phát hành cho KHCN: 1.000.000 VND (một triệu đồng).
  2. Mệnh giá tối thiểu phát hành cho KHDN: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng).
  3. Mệnh giá của kỳ phiếu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu.
 • Thời gian phát hành: Từ ngày 08/04/2017 đến 08/07/2017 hoặc cho đến khi phát hành hết tổng mệnh giá của đợt phát hành.
 • Kỳ hạn của kỳ phiếu: 18, 24, 36 tháng.
 • Kỳ lĩnh lãi: Hàng 6 tháng, hàng năm và cuối kỳ.
 • Khách hàng đươc thanh toán trước hạn, chuyển nhượng hoặc cầm cố.
 • Khách hàng được vay cầm cố với lãi suất ưu đãi hấp dẫn.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp