Trang chủKhách hàng cá nhânDịch vụDịch vụ thu hộDịch vụ thu hộ tiền điệnHồ sơ
Dịch vụ thu hộ

Khách hàng chỉ cần cung cấp cho OCB một trong các thông tin sau:

  • Mã số Khách hàng do EVN HCMC cấp.
  • Giấy báo tiền điện
  • Hóa đơn tiền điện của một trong các tháng trước đó.
  • Phiếu ghi số điện kế.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp