Trang chủKhách hàng cá nhânBảo hiểmBảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm nhà tư nhân

Để ngôi nhà thân yêu thêm vững chắc và kiên cố, giúp bạn tránh khỏi những tổn thất trước mọi rủi ro cháy nổ, giông tố hay lũ lục, động đất... OCB cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện với ngôi nhà thân yêu của bạn.

Tiện ích:

Khách hàng được bảo hiểm trong phạm vi tổn thất đối với tòa nhà gây ra bởi:

Cháy, Sét đánh, Sấm, Cháy ngầm.

Nổ.

Máy bay, các Thiết bị trên không và/hoặc các vật rơi ra từ đó.

Sự va chạm với bất kỳ Tòa nhà nào bởi bất kỳ Xe cơ giới nào chạy trên đường, Ngựa hay Gia súc không phải của hoặc không thuộc sự quản lý của Người được bảo hiểm hay bất cứ thành viên nào trong gia đình của Người được bảo hiểm.

Vỡ hoặc Tràn bể, bình chứa hoặc đường ống cấp nước sinh hoạt nhưng loại trừ:

VNĐ 2.200.000 đầu tiên đối với mỗi và mọi tổn thất.

Thiệt hại hoặc tổn thất xẩy ra trong khi Nhà ở không có đồ đạc bên trong.

Trộm cắp nhưng phải đi kèm với sự đột nhập hay thoát ra khỏi Tòa nhà hay có chủ ý đó bằng sức mạnh và bạo lực.

Bão lốc, Gió xoáy, Bão, Gió mạnh, trên cơ sở tuân thủ Điều khoản Miễn bồi thường.

Động đất, Núi lửa phun, trên cơ sở tuân thủ Điều khoản Miễn bồi thường dưới đây.

Lụt (bao gồm cả việc tràn vào của nước biển) gây ra bởi động đất, núi lửa phun hoặc bởi bão lốc, gió xoáy, bão hoặc gió mạnh nhưng loại trừ các thiệt hại hay tổn thất gây ra bởi sụt lún, lở đất, trên cơ sở tuân thủ Điều khoản Miễn thường.

Điều khoản miễn thường

Với các thiệt hại hay tổn thất (mà không phải là cháy) đối với Nhà ở tư nhân trực tiếp gây ra bởi bất kỳ Hiểm họa nào bên trên mà Điều khoản này tuyên bố áp dụng, Trách nhiệm bồi thường của Công ty sẽ được giới hạn ở  phần thiệt hại hay tổn thất vượt quá Mức miễn bồi thường nêu trong Bản tóm tắt điều kiện bảo hiểm. Điều khoản này sẽ áp dụng riêng rẽ đối với:

(i)            Mỗi tòa nhà, mà theo điều kiện này tất cả các tòa nhà được bảo hiểm nằm trên cùng một vị trí sẽ được xem như là một tòa nhà.

(ii)           Mỗi sự kiện làm phát sinh thiệt hại hoặc tổn thất và trong phạm vi điều khoản này một sự kiện sẽ không được xem là chấm dứt đối với Hiểm họa được đề cập cho đến khi nó đã xảy ra sau 7 ngày liên tục. Và chỉ sau đó điều kiện này sẽ được áp dụng lại lần nữa.

Đối tượng Khách hàng:

-       Mọi khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm nhà.

Điều kiện được bảo hiểm

-       Nhà được xây dựng không quá 25 năm

Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp