1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Service

DỊCH VỤ THANH TOÁN

Dịch vụ thanh toán lương (Payroll)

Dịch vụ thanh toán lương (Payroll)

OCB cung cấp dịch vụ thanh toán lương cho cán bộ nhân viên của Doanh nghiệp với dịch vụ trọn gói, an toàn, nhanh chóng và bảo mật.

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu chi lương cho nhân viên qua ngân hàng

  • OCB trích tiền từ tài khoản doanh nghiệp và ghi có tài khoản lương của cán bộ, nhân viên theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cán bộ, nhân viên doanh nghiệp có thể rút tiền bằng thẻ ATM tại các máy ATM của OCB và các ngân hàng liên minh trên toàn quốc hoặc tại quầy giao dịch của OCB.
  • Kênh giao dịch đa dạng: thanh toán lương tại quầy hoặc qua kênh OCB Online.
  • Công nghệ ngân hàng hiện đại cho phép khách hàng đổ lương theo lô cho số lượng lớn cán bộ nhân viên qua OCB Online
  • Ưu đãi phí dịch vụ.

  • Bảo mật thông tin về lương cán bộ nhân viên
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực phục vụ công tác thanh toán lương
  • Phí dịch vụ cạnh tranh
  • Cán bộ nhân viên có thể rút tiền tại hơn 14.000 máy ATM, sinh lợi tối đa trên tài khoản lương
  • Các ưu đãi phí giao dịch và lãi suất dành cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT