Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi thông minh

Tiền gửi thông minh

Là sản phẩm tiền gửi trung dài hạn kết hợp với tiện thấu chi tài khoản dành cho KHDN

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

  • Loại tiền: VNĐ
  • Số tiền gửi tối thiểu: 2 Tỷ VNĐ
  • Kỳ hạn gửi: 15-36 Tháng
  • Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN
  • Phương thức nhận lãi: định kỳ hàng tháng
  • Kết hợp tiện ích thấu chi tài khoản, hạn mức thấu chi lên đến 100% giá trị hợp đồng tiền gửi.

  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cạnh tranh.
  • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB.
  • Mở hợp đồng tiền gửi tại một chi nhánh và rút lãi, gốc tại tất cả chi nhánh của OCB .
  • Doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư tiền gửi kỳ hạn dài để được hưởng lãi suất cao, trong khi vấn đề thiếu hụt vốn tạm thời của doanh nghiệp sẽ được đáp ứng với tiện ích thấu chi tài khoản đảm bảo bằng chính hợp đồng tiền gửi, hạn mức thấu chi lên tới 100% giá trị hợp đồng tiền gửi.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>