Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Là giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả cho nguồn tài chính mà Doanh nghiệp chưa có kế hoạch sử dụng trong một kỳ hạn nhất định

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR .
 • Số tiền gửi: linh hoạt .
 • Kỳ hạn gửi linh hoạt: theo ngày, tuần, tháng, quý, năm và tự động tái tục tiền gửi.
 • Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN .
 • Phương thức nhận lãi linh hoạt: đầu kỳ, cuối kỳ hoặc hàng tháng, hàng ba tháng, hàng sáu tháng .
 • Được rút gốc trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn .
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng .

 • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cạnh tranh.
 • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB .
 • Mở hợp đồng tiền gửi tại một chi nhánh và rút lãi, gốc tại tất cả chi nhánh của OCB .
 • An toàn và bảo mật .

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>