Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

Tài khoản vốn chuyên dùng

Tài khoản vốn chuyên dùng

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 • Loại tài khoản: tài khoản vốn chuyên dùng .
 • Loại tiền: VND, ngoại tệ (theo loại ngoại tệ lựa chọn để đầu tư).
 • Giao dịch thu chi trên tài khoản trong phạm vi quy định của Pháp luật và của OCB .
 • Các loại tài khoản gồm:
  • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam .
  • Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam .
  • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài .
  • Tài khoản vốn vay và trả nợ vay nước ngoài .

 • Được OCB tư vấn các thủ tục liên quan xuyên suốt trong quá trình mở và sử dụng tài khoản
 • Được OCB cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan tới quản lý và sử dụng nguốn vốn đầu tư.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>