Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Kỳ phiếu ghi danh

Kỳ phiếu ghi danh

Kỳ phiếu là sản phẩm đầu tư trung dài hạn với lãi suất hấp dẫn, an toàn & tính thanh khoản cao

Các loại hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

  • Loại hình: Giấy tờ có giá do OCB phát hành
  • Loại tiền: VNĐ
  • Mệnh giá tối thiểu:100 triệu VNĐ.
  • Kỳ hạn : 18 Tháng, 24 Tháng
  • Lãi suất: cạnh tranh và cao hơn hình thức hợp đồng tiền gửi
  • Phương thức nhận lãi: định kỳ 6 tháng, hàng năm, cuối kỳ
  • Thanh khoản: Kỳ phiếu được phép tất toán trước hạn, cho tặng, chuyển nhượng.

  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cao.
  • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB .
  • Thủ tục tất toán, chuyển nhượng nhanh chóng, thuận tiện.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>