Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceRetail Banking
Card
OCB PASSPORT PLATINUM CREDIT CARD

OCB PASSPORT PLATINUM CREDIT CARD


Frequently asked questions

01

Làm thế nào để đăng ký mở thẻ tín dụng OCB Passport Platinum?

Answer


02

Điều kiện mở thẻ tín dụng OCB Passport Platinum gồm những gì?

Answer


03

Tôi đã có 4 thẻ tín dụng rồi, còn mở thêm thẻ của OCB Passport Platinum có được không?

Answer


04

0% Phí chuyển đổi ngoại tệ bao lâu?

Answer


05

Có thẻ tín dụng của OCB rồi, mở thêm thẻ tín dụng OCB Passport Platinum được không?

Answer


06

Có dịch vụ giao thẻ OCB Passport Platinum tận nơi không?

Answer


07

Tôi không có hợp đồng lao động có mở thẻ OCB Passport Platinum được không?

Answer


08

Sau khi đăng kí online bao lâu thì có người liên hệ?

Answer


09

Đăng ký bao lâu thì có thẻ OCB Passport Platinum?

Answer


10

Tôi không có lương chuyển khoản có mở thẻ OCB Passport Platinum được không?

Answer


11

Tôi kinh doanh tự do có mở thẻ OCB Passport Platinum được không?

Answer


12

Có thẻ của ngân hàng khác, có thể cấp thẻ OCB Passport Platinum mà không cần sao kê lương không?

Answer


13

Lương bao nhiêu thì mở được thẻ tín dụng OCB Passport Platinum?

Answer


14

Phí thường niên của thẻ tín dụng OCB Passport Platinum là bao nhiêu?

Answer


15

Tôi cần làm gì để kiểm tra tình trạng hồ sơ đăng kí online thẻ tín dụng OCB Passport Platinum?

Answer


16

Tôi có thẻ Platinum của ngân hàng khác có mở được thẻ tín dụng OCB Passport Platinum không?

Answer


17

Mở thẻ tín dụng OCB Passport Platinum bằng bảo hiểm nhân thọ cần cung cấp những gì?

Answer


18

Answer


https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>