Back to previous

OCB được vinh danh trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

11/08/2022

Chiều ngày 10.8.2022, trong khuôn khổ lễ vinh danh “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” (CSA50 2022), OCB đã vinh dự được xướng tên trong Top khối doanh nghiệp niêm yết.
 Chương trình Bình chọn TOP50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, bình chọn cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết, và doanh nghiệp chưa niêm yết. CSA50 hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng giá trị trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam; ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội.

Ông Trương Đình Long – Phó Tổng Giám đốc OCB đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” khối DN niêm yết.

Chương trình vinh danh dựa trên các tiêu chí: Tăng trưởng ổn định; Văn hóa doanh nghiệp bền vững; Bảo vệ môi trường; Quản trị Doanh nghiệp; Trách nhiệm xã hội.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh năm 2022

Chương trình bình chọn “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” nhận được dữ liệu và tư vấn từ Hội đồng Giám khảo gồm đại diện đến từ: Ngân hàng HSBC, Deloitte Việt Nam, FTI (Singapore), Talentnet, Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tuần hoàn… theo các tiêu chí và thông lệ quốc tế để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá.

Related news

See more
Customer support
1800 6678