Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay bổ sung vốn lưu động

Là cấp tín dụng dưới hình thức giải ngân cho KHDN dùng cho mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

DN có nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

 • Mục đích tài trợ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
 • Phương thức tài trợ:
  • Từng lần
  • Hạn mức
 • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng
 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, Phương tiện vận tải, Giấy tờ có giá,….

 • Kỳ hạn vay linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp có thể được tham gia các chương trình tài trợ đặc biệt thông qua OCB của các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>