1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

Nhờ Thu

NHỜ THU XUẤT KHẨU

NHỜ THU XUẤT KHẨU

Là giao dịch, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho OCB thu hộ tiền từ Nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng của họ.

 • Khách hàng xuất khẩu: Khách hàng có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu.

 • Chi phí khá thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng - L/C)
 • Ngân hàng thu hộ giao chứng từ cho nhà nhập khẩu khi thanh toán (D/P)/chấp nhận thanh toán (D/A)
 • Có sự hỗ trợ của Ngân hàng trong việc tra soát, yêu cầu thanh toán…

 • Bộ chứng từ/ hối phiếu ngân hàng sẽ được gửi đi trong thời gian nhanh nhất.
 • Nhanh chóng, chính xác, an toàn.
 • Chi phí hợp lý, tiết kiệm.
 • Giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (URC522)
 • Được xét tài trợ xuất khẩu, chiết khấu theo nhu cầu.
 • OCB sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tra soát với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán.
 • OCB sẽ hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp với sản phẩm chiết khẩu Bộ chứng từ
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật và an toàn

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT