1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

Nhờ Thu

NHỜ THU NHẬP KHẨU

NHỜ THU NHẬP KHẨU

Là hình thức trong đó bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua OCB cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán ngay hoặc trả chậm thông qua hình thức chấp nhận hối phiếu và thanh toán vào ngày đáo hạn.

 • Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu theo phương thức D/A, D/P.

 • Hồ sơ pháp lý.
  • Hợp đồng ngoại thương.
  • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch).
 • Hồ sơ khác.

 • Khách hàng nhập khẩu: thực hiện thanh toán (D/P)/chấp nhận thanh toán (D/A) để lấy BCT đi lấy hàng.

 • Nhận được thông báo nhờ thu trong thời gian nhanh nhất.
 • Được hỗ trợ cho vay thanh toán.
 • Chi phí hợp lý, tiết kiệm.
 • Giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (URC522)
 • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nhờ thu.

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT