1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

NHẬN TIỀN CHUYỂN ĐẾN

NHẬN TIỀN CHUYỂN ĐẾN

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho đối tác nước ngoài có nhu cầu nhận tiền từ đối tác chuyển đến, OCB sẽ là ngân hàng nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến và ghi có vào tài khoản cho Doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, có nhu cầu nhận tiền thanh toán từ nước ngoài

  • Nhận tiền thanh toán từ nước ngoài trong thời gian nhanh nhất.
  • Được đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn nghiệp vụ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí.
  • An toàn, bảo mật
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT