1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

CHUYỂN TIỀN ĐI BẰNG ĐIỆN T/T

CHUYỂN TIỀN ĐI BẰNG ĐIỆN T/T

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ thanh toán theo phương thức T/T.Các nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển lợi nhuận, doanh thu được chia và thu nhập hợp pháp về nước…

Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền đi nước ngoài để thanh toán tiền hàng, chuyển thu nhập về nước, trả nợ nước ngoài …

 • Hồ sơ pháp lý
  • Giấy đề nghị mua ngoại tệ (theo mẫu OCB trường hợp khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán)
  • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
  • Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, hóa đơn (trường hợp thanh toán sau khi nhận hàng)
  • Bộ chứng từ thanh toán (nếu có yêu cầu trong điều kiện thanh toán)
 • Hồ sơ khác

 • Được đội ngũ nhân viên tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ chuyển tiền
 • Thủ tục đơn giản
 • Chuyển tiền đi nước ngoài theo yêu cầu trong thời gian nhanh nhất
 • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí các hồ sơ, nghiệp vụ liên quan đến chuyển tiền đi nước ngoài.
 • An toàn, bảo mật, chính xác

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT