Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

TÀI TRỢ NHẬP KHẨU

Tài trợ nhập khẩu

Tài trợ nhập khẩu

Quý Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi được OCB hỗ trợ tài chính thông qua gói sản phẩm tài trợ nhập khẩu, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các đối tác ở nước ngoài

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu có nhu cầu thanh toán cho đối tác trước khi nhận hàng.

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ tài chính
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu OCB)
  • Hợp đồng ngoại thương

  • Loại tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nướcTỷ lệ tài trợ theo nhu cầu của Doanh nghiệp.
  • Thời gian tài trợ: theo vòng quay vốn lưu động tối đa không quá 360 ngày
  • Tài sản bảo đảm: theo quy định của OCB.

  • Doanh nghiệp xuất khẩu được OCB tài trợ vốn để thanh toán tiền hàng trước khi nhận được hàng từ đối tác.
  • Gia tăng nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí các thủ tục nghiệp vụ liên quan.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>