Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

Tài Trợ Xuất Khẩu

Chiết khấu ngay BCT XK theo DP ngành cao su

Chiết khấu ngay BCT XK theo DP ngành cao su

Là hình thức OCB chiết khấu (ứng trước) cho khách hàng xuất khẩu một khoản tiền căn cứ trên hối phiếu xuất trình có bảo lưu quyền truy đòi.

Khách hàng XK theo phương thức D/P trong lĩnh vực Cao su.

Khách hàng đã giao hàng và có bộ chứng từ xuất khẩu theo D/P

  • Không cần tài sản đảm bảo
  • Tỷ lệ chiết khấu lên đến 90%
  • Nhận tiền trong vòng 2 giờ sau khi xuất trình BCT

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>