Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

Tài Trợ Xuất Khẩu

Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu (BCTXK) theo nhờ thu D/P, D/A

Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu (BCTXK) theo nhờ thu D/P, D/A

Là hình thức OCB chiết khấu (ứng trước) cho khách hàng xuất khẩu một khoản tiền căn cứ trên hối phiếu xuất trình có bảo lưu quyền truy đòi.

Khách hàng xuất khẩu bán hàng theo phương thức D/P, D/A xuất trình BCTXK bản gốc.

  • OCB thực hiện chiết khấu sau khi KH giao hàng và có BCTXK theo D/P, D/A
  • OCB thực hiện chiết khấu có truy đòi

  • Nhận tiền trong vòng 2 giờ sau khi xuất trình BCTXK bản gốc
  • Không cần có TSBĐ nếu đáp ứng điều kiện sản phẩm
  • Tỷ lệ lên đến 100% trị giá hối phiếu nếu có TSBĐ cho khoản chiết khấu theo D/P, D/A.
  • Thời gian chiết khấu lên đến 60 ngày (D/P) và 180 ngày (D/A).

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>