Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

Tài Trợ Xuất Khẩu

Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu (BCTXK) theo L/C

Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu (BCTXK) theo L/C

Là hình thức OCB chiết khấu (ứng trước) cho khách hàng xuất khẩu một khoản tiền căn cứ trên hối phiếu xuất trình có bảo lưu quyền truy đòi.

  • KH xuất khẩu bán hàng theo phương thức L/C.
  • Đã giao hàng và có BCTXK.

  • Không yêu cầu TSBĐ.
  • Không yêu cầu Báo cáo tài chính nếu chiết khấu theo món và thuộc mức phán quyết của Giám đốc Phê duyệt tín dụng.
  • OCB thực hiện chiết khấu có truy đòi

  • Nhận tiền trong vòng 2 giờ sau khi xuất trình BCTXK phù hợp
  • Không cần có TSBĐ
  • Tỷ lệ chiết khấu lên đến 98% trị giá BCTXK/hối phiếu
  • Thời gian chiết khấu lên đến 180 ngày

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>