Trang chủKhách hàng cá nhânDịch vụDịch vụ chuyển tiềnDịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài
Dịch vụ

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài


Khi có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán phí dịch vụ, hội phí, học phí và các loại chi phí khác theo quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quý khách có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài của OCB.


Tiện ích của dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài:

Chuyển tiền ra nước ngoài các mục đích mà pháp luật cho phép.

Đặc điểm của dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài:

  • Đối tượng Khách hàng: Tất cả Khách hàng Cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.
  • Tuỳ vào từng mục đích chuyển tiền khác nhau, Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ như sau:

    □ Chuyển tiền quốc tế đi du học:

       o   Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gởi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gởi đích danh người đi học thì phải kèm theo Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài.

o   Bản sao hộ chiếu của du học sinh.

o   Trường hợp quý khách là doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học được ủy quyền chuyển ngoại tệ thì cần bổ sung Hợp đồng ủy quyền giữa du học sinh hoặc thân nhân của du học sinh với doanh nghiệp.

     □ Chuyển tiền quốc tế để chữa bệnh ở nước ngoài:

        o   Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước.

o   Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài.

o   Bản sao hộ chiếu của người bệnh.

      □  Chuyển tiền quốc tế để trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài:

          o   Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.

      □  Chuyển tiền quốc tế để đi công tác ở nước ngoài:

          o   Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.

      □  Chuyển tiền quốc tế để trợ cấp cho thân nhân:  (tối đa 7.000 USD/năm).

        o   Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài.

o   Giấy phép chuyển ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh,Thành phố cấp bao gồm cả trường hợp số ngoại tệ chuyển dưới 7.000 USD hoặc ngoại tệ khác có trị giá tương đương.

       □  Chuyển tiền quốc tế cho người thừa kế ở nước ngoài: (Mỗi năm tối đa 10.000 USD hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền được thừa kế lớn hơn 50.000 USD).
o   Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.
o   Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ.
o   Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người nhận và người chuyển tiền.

        □  Chuyển tiền quốc tế để đi định cư ở nước ngoài: (đối với mỗi người xuất cảnh định cư một năm được chuyển tối đa 10.000 USD hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền chuyển lớn hơn 50.000 USD).
o   Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.
o   Bản sao hộ chiếu của người đi định cư.
o   Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền chuyển đi.

        □  Chuyển tiền quốc tế cho mục đích chuyển lương về nước:

            o   Hợp đồng lao động có công chứng.
o   Bảng lương có xác nhận của đơn vị trả lương.

Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp